Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Access 2013 / 2010 - základy

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým systémom MS Access v prostredí MS Windows. Je vhodný pre začiatočníkov v oblasti databáz, pre koncových používateľov databázových aplikácií a pre všetkých tých, ktorí by chceli začať programovať v tomto systéme.

Predmet kurzu:

MS Access je používateľsky príjemný, a pritom veľmi účinný nástroj na tvorbu a spracovanie relačných databáz. Možno ho využiť na spracovanie rôznych ekonomických a iných údajov - napr. z oblasti personalistiky, miezd, rozpočtu, účtovníctva, skladového hospodárstva a pod. Na uloženie dát program používa vlastný formát, ale umožňuje prístup aj k údajom v iných databázových systémoch a serveroch, ku ktorým existujú ovládače OLE DB / ODBC (napr. MS SQL Server alebo Oracle - architektúra Client / Server). Na tvorbu databázových aplikácií sa používa programovací jazyk Visual Basic for Applications (VBA). Keďže MS Access je súčasťou balíka MS Office, je dobre prispôsobený aj na spoluprácu s programami MS Word a MS Excel.

Obsah kurzu:

Kurz poskytuje ucelený prehľad funkčných možností programu, jeho filozofie, ovládania a spôsobu programovania. Výuka je zameraná na praktické zvládnutie obsluhy a použitia programu na konkrétnych príkladoch.
Vstupné požiadavky: Znalosť všeobecných princípov databázového spracovania údajov.
Cena kurzu: 170 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: Kurzy sa opakujú približne raz za 5 týždňov

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do tvorby a použitia relačných databáz
  • základné pojmy - databáza, tabuľka, štruktúra tabuľky, položka, relácia
  • návrh databázy, tabuliek a relácií medzi nimi, použitie relačnej databázy
 • Databázový systém MS Access - úvod
  • charakteristika a prehľad funkčných možností, porovnanie s inými systémami
  • vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky)
  • vytvorenie novej tabuľky, zmena štruktúry tabuľky, primárny kľúč, indexácia
  • vkladanie a úprava dát v tabuľkách, uloženie a opätovné otvorenie databázy
  • kompresia a šifrovanie databáz, obnovenie poškodenej databázy
 • Výber údajov z databáz (pohľady, dotazy, filtre)
  • čo je to pohľad, dôvody použitia
  • vytvorenie a uloženie pohľadov, výberové pohľady, kritériá v pohľadoch
  • zobrazenie údajov pomocou pohľadov (dynamická sada dát)
  • vypočítavané položky v pohľadoch, pohľady na údaje z viacerých tabuliek
  • tvorba parametrických, krížových a akčných pohľadov

2. DEŇ

 • Formuláre
  • čo je to formulár, dôvody použitia
  • tvorba jednoduchých formulárov
  • zobrazenie údajov tabuľky pomocou formulára, tlač a uloženie formulára
 • Práca so zložitejšími formulármi
  • použitie rôznych ovládacích prvkov, ich vlastnosti, umiestnenie a editácia
  • použitie nezviazaných ovládacích prvkov pre vstup dát
  • tvorba formulárov pre údaje z viacerých tabuliek, formulár a podformuláre
  • použitie výrazov vo formulároch, výpočet súhrnov
  • pridávanie obrázkov, grafov a iných objektov do formulárov

3. DEŇ

 • Výstupné zostavy
  • čo je to výstupná zostava, dôvody použitia
  • ovládacie prvky v zostave, ich vlastnosti, umiestnenie a nastavenie
  • radenie a zoskupovanie v zostave, záhlavie a päta zostavy
  • použitie výrazov v zostavách, výpočet súhrnov (sumáre, priemery a pod.)
  • tvorba jednoduchých zostáv, ich uloženie a tlač
 • Makrá
  • čo je to makro, dôvody použitia
  • vytvorenie makra, zadanie argumentov
  • použitie makra vo formulároch a zostavách, jednoduché príklady
 • Zdieľanie a import údajov z iných databáz, prepojenie s inými programami
  • import údajov z databáz typu DBF, resp. iných
  • zdieľanie objektov pomocou OLE
  • MS Word - hromadná korešpondencia s použitím údajov z databázy MS Access
  • MS Excel - import a export údajov z tabuliek
 • Úvod do tvorby databázových aplikácií - VBA (základné informácie)


Copyright © 1997-2017  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32