`
Logo Kurzy výpočtovej techniky E-mail:
Kancelária:
kurzy@ipex.sk
02 5262 5944 - 46

Oracle 12g / 11g - správa systému

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých vývojárov a začínajúcich správcov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť so základnými princípmi a technikami riadenia prevádzky tohto systému.

Obsah kurzu:

Účastnici kurzu sa oboznámia s nástrojmi a možnosťami efektívnej správy systému.
Vstupné požiadavky: Pokročilé skúsenosti s databázovým systémom Oracle.
Cena kurzu: 565 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: 17.10.2016  -  kurz č. 16.561

Copyright © 1997-2016  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32