Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5262 5944

Oracle 12g / 11g - správa systému

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých vývojárov a začínajúcich správcov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť so základnými princípmi a technikami riadenia prevádzky tohto systému.

Obsah kurzu:

Účastnici kurzu sa oboznámia s nástrojmi a možnosťami efektívnej správy systému.
Vstupné požiadavky: Pokročilé skúsenosti s databázovým systémom Oracle.
Cena kurzu: 565 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: Kurzy sa opakujú približne raz za 12 týždňov

Copyright © 1997-2017  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32