`
Logo Kurzy výpočtovej techniky E-mail:
Kancelária:
kurzy@ipex.sk
02 5262 5944 - 46

Projektové riadenie - praktické postupy a kritické chyby

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre mierne pokročilých projektových manažérov, ktorí sa chcú oboznámiť s odporúčanými postupmi a praktickými skúsenosťami pri riadení typických projektov a vyhnúť sa častým chybám.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na praktické skúsenosti, odporúčané postupy a kritické chyby, ktoré sa často objavujú v projektovej praxi.
Vstupné požiadavky: Pochopenie základných princípov projektového riadenia a zvládnutie bežných postupov pri plánovaní a riadení projektov.
Cena kurzu: 325 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: 26.05.2016  -  kurz č. 16.282

Copyright © 1997-2016  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32