`
Logo Kurzy výpočtovej techniky E-mail:
Kancelária:
kurzy@ipex.sk
02 5262 5944 - 46
Skip Navigation Links.
Collapse Úvodná stránkaÚvodná stránka
Ponuka kurzov
Collapse Skupiny kurzovSkupiny kurzov
Expand Práca v prostredí MS WindowsPráca v prostredí MS Windows
Expand Textové, publikačné a prezentačné editoryTextové, publikačné a prezentačné editory
Collapse Tabuľkové procesory a štatistikaTabuľkové procesory a štatistika
MS Excel 2013 / 2010 - základy
MS Excel 2013 / 2010 - pre mierne pokročilých
MS Excel 2013 / 2010 - pre pokročilých
MS Excel 2013 / 2010 - kalkulácie a funkcie v tabuľkách
MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé funkcie
MS Excel 2013 / 2010 - expertné funkcie
MS Excel 2013 / 2010 - kontingenčné tabuľky a grafy
MS Excel 2013 / 2010 - finančný manažment
MS Excel 2013 / 2010 - pre controllerov
MS Excel 2013 / 2010 - analýza údajov a štatistiky
MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé štatistické metódy
MS Excel 2013 / 2010 - základy práce s databázou
MS Excel 2013 / 2010 - nástroje PowerPivot a PowerView
MS Excel 2013 / 2010 - hĺbková analýza dát - data mining
MS Excel 2013 / 2010 - analýza databázových údajov - OLAP
MS Excel 2013 / 2010 - makrá a úvod do VBA
MS Excel 2013 / 2010 - programovanie vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - formuláre vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - práca s databázou vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - tvorba komplexných aplikácií vo VBA
Expand Databázové systémyDatabázové systémy
Expand Tímová spoluprácaTímová spolupráca
Expand Projektové riadenieProjektové riadenie
Expand Počítačová grafika a CADPočítačová grafika a CAD
Expand Programovanie a vývojové systémyProgramovanie a vývojové systémy
Expand Operačné systémy a počítačové sieteOperačné systémy a počítačové siete
Organizácia kurzov
Expand Prihláška na kurzPrihláška na kurz
Certifikáty
Expand Školiace strediskoŠkoliace stredisko
Učebne a ich vybavenie
Iné služby
Partneri a spolupráca
Expand Ukážky z tvorby detíUkážky z tvorby detí
Expand SoftwareSoftware
Predaj techniky

MS Excel 2013 / 2010 - pre controllerov

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre náročnejších používateľov programu MS Excel, ktorí pomocou neho pripravujú rôzne štatistiky, reporty, plány a pod. Osobitne vhodný je pre tých, ktorí pomocou MS Excelu analyzujú dáta a získavajú tak požadované informácie pre seba alebo svojich nadriadených. To sa týka najmä controllerov, ekonómov, finančníkov, marketingových pracovníkov, ako aj vrcholových a stredných manažérov v rôznych typoch organizácií.

Obsah kurzu:

Kurz vám predstaví MS Excel ako mocný nástroj controllera, ktorý z dát podnikového informačného systémou dokáže vyťažiť informácie potrebné pre riadenie organizácie. Pomocou rôznych programových doplnkov sa z neho môže stať výkonný nástroj na plánovanie, reporting a analýzu dát. Okrem týchto zručnosti Vás na praktických príkladoch oboznámime s problematikou controllingu a jeho aplikácie v oblasti riadenia nákladov, odbytu, projektov a pod.

Študijné materiály ku kurzu - dáta a riešenia použité na kurze.

Vstupné požiadavky: Pokročilé skúsenosti s programom MS Excel, znalosť jazyka SQL na prácu s databázou a znalosť controllingovej problematiky.
V prípade potreby kurz možno absolvovať aj bez týchto znalostí - účastník tak získa prehľad o možnostiach využitia programu MS Excel v danej oblasti a o postupoch, s ktorými sa bude musieť ešte podrobnejšie oboznámiť.
Cena kurzu: 295 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: 17.08.2016  -  kurz č. 16.449

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Možnosti MS Excelu pre prácu s dátami
  • import externých dát
  • triedenie a filtrovanie dát
  • kontingenčné tabuľky a grafy
 • Excel Add-in for SQL Server Analysis Services
 • PALO OLAP Excel Add-In
 • PALO Server

2. DEŇ

 • Použitie v oblasti ekonomických dát
  • súvaha, výsledovka, používateľsky definované výkazy
 • Použitie v oblasti odbytových dát
  • prehľad predaja podľa výrobkov, odberateľov, regiónov
 • Použitie pri tvorbe plánov
  • dvojrozmerné a multidimenzionálne plánovanie
 • Analýza dát
  • vyhľadávanie informácií, drill-down, dynamické filtrovanie
 • Jednoduchá EIS aplikácia


Copyright © 1997-2016  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32