Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5262 5944 - 46

Skip Navigation Links.
Collapse Úvodná stránkaÚvodná stránka
Ponuka kurzov
Collapse Skupiny kurzovSkupiny kurzov
Expand Práca v prostredí MS WindowsPráca v prostredí MS Windows
Expand Textové, publikačné a prezentačné editoryTextové, publikačné a prezentačné editory
Collapse Tabuľkové procesory a štatistikaTabuľkové procesory a štatistika
MS Excel 2013 / 2010 - základy
MS Excel 2013 / 2010 - pre mierne pokročilých
MS Excel 2013 / 2010 - pre pokročilých
MS Excel 2013 / 2010 - kalkulácie a funkcie v tabuľkách
MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé funkcie
MS Excel 2013 / 2010 - expertné funkcie
MS Excel 2013 / 2010 - kontingenčné tabuľky a grafy
MS Excel 2013 / 2010 - finančný manažment
MS Excel 2013 / 2010 - pre controllerov
MS Excel 2013 / 2010 - analýza údajov a štatistiky
MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé štatistické metódy
MS Excel 2013 / 2010 - základy práce s databázou
MS Excel 2013 / 2010 - nástroje PowerPivot a PowerView
MS Excel 2013 / 2010 - hĺbková analýza dát - data mining
MS Excel 2013 / 2010 - analýza databázových údajov - OLAP
MS Excel 2013 / 2010 - makrá a úvod do VBA
MS Excel 2013 / 2010 - programovanie vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - formuláre vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - práca s databázou vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - tvorba komplexných aplikácií vo VBA
Expand Databázové systémyDatabázové systémy
Expand Tímová spoluprácaTímová spolupráca
Expand Projektové riadenieProjektové riadenie
Expand Počítačová grafika a CADPočítačová grafika a CAD
Expand Programovanie a vývojové systémyProgramovanie a vývojové systémy
Expand Operačné systémy a počítačové sieteOperačné systémy a počítačové siete
Organizácia kurzov
Expand Prihláška na kurzPrihláška na kurz
Certifikáty
Expand Školiace stredisko v Bratislave, Bajkalská ul.Školiace stredisko v Bratislave, Bajkalská ul.
Iné služby
Partneri a spolupráca
Expand Ukážky z tvorby detíUkážky z tvorby detí
Expand SoftwareSoftware
Expand Predaj techniky pre <br/> učebne a kanceláriePredaj techniky pre
učebne a kancelárie
Pre partnerov

MS Excel 2013 / 2010 - základy práce s databázou

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s možnosťami spolupráce programu s databázami.

Obsah kurzu:

Kurz poskytuje ucelený prehľad základných pojmov a nástrojov z oblasti databáz a na konkrétnych príkladoch ukazuje ich použitie na riešenie typických úloh z databázovej praxe.

Ďalšie možnosti spolupráce s databázami sa preberajú v kurze MS Excel - práca s databázou vo VBA.

Vstupné požiadavky: Pokročilé skúsenosti s programom MS Excel.
Cena kurzu: 75 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: Kurzy sa opakujú približne raz za 6 týždňov

Náplň kurzu:

 • Základné pojmy a princípy databázového spracovania údajov
  • databáza, tabuľka, riadok, stĺpec, typy údajov, väzby medzi tabuľkami
  • prístup k údajom, pohľady, uložené procedúry
  • nástroje a jazyky na vyhľadávanie údajov
  • analógie a rozdiely oproti interným dátam v programe MS Excel
 • Možnosti spolupráce s databázami v programe MS Excel
  • prístup k databázam - OLE DB, ODBC
  • definícia dátových zdrojov v systéme Windows
  • interné nástroje programu na vyhľadávanie a výber údajov z databáz
  • import údajov z rôznych dátových zdrojov
  • export údajov zo zošitu v rôznych dátových formátoch - vrátane XML
 • Použitie programu MS Query
  • údajové zdroje podporované MS Query
  • práca s tabuľkami a ich stĺpcami, prepojenie tabuliek
  • výber a transformácia údajov, výpočty a použitie funkcií
  • výber a usporiadanie záznamov
 • Spracovanie databázových údajov v prostredí MS Excel
  • výber a usporiadanie záznamov
  • tvorba súhrnov a práca s nimi
  • kontingenčná (krížová) tabuľka
  • práca s databázovými funkciami
  • formuláre


Copyright © 1997-2016  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32