Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5262 5944 - 46

Skip Navigation Links.
Collapse Úvodná stránkaÚvodná stránka
Ponuka kurzov
Collapse Skupiny kurzovSkupiny kurzov
Expand Práca v prostredí MS WindowsPráca v prostredí MS Windows
Expand Textové, publikačné a prezentačné editoryTextové, publikačné a prezentačné editory
Collapse Tabuľkové procesory a štatistikaTabuľkové procesory a štatistika
MS Excel 2013 / 2010 - základy
MS Excel 2013 / 2010 - pre mierne pokročilých
MS Excel 2013 / 2010 - pre pokročilých
MS Excel 2013 / 2010 - kalkulácie a funkcie v tabuľkách
MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé funkcie
MS Excel 2013 / 2010 - expertné funkcie
MS Excel 2013 / 2010 - kontingenčné tabuľky a grafy
MS Excel 2013 / 2010 - finančný manažment
MS Excel 2013 / 2010 - pre controllerov
MS Excel 2013 / 2010 - analýza údajov a štatistiky
MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé štatistické metódy
MS Excel 2013 / 2010 - základy práce s databázou
MS Excel 2013 / 2010 - nástroje PowerPivot a PowerView
MS Excel 2013 / 2010 - hĺbková analýza dát - data mining
MS Excel 2013 / 2010 - analýza databázových údajov - OLAP
MS Excel 2013 / 2010 - makrá a úvod do VBA
MS Excel 2013 / 2010 - programovanie vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - formuláre vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - práca s databázou vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - tvorba komplexných aplikácií vo VBA
Expand Databázové systémyDatabázové systémy
Expand Tímová spoluprácaTímová spolupráca
Expand Projektové riadenieProjektové riadenie
Expand Počítačová grafika a CADPočítačová grafika a CAD
Expand Programovanie a vývojové systémyProgramovanie a vývojové systémy
Expand Operačné systémy a počítačové sieteOperačné systémy a počítačové siete
Organizácia kurzov
Expand Prihláška na kurzPrihláška na kurz
Certifikáty
Expand Školiace stredisko v Bratislave, Bajkalská ul.Školiace stredisko v Bratislave, Bajkalská ul.
Iné služby
Partneri a spolupráca
Expand Ukážky z tvorby detíUkážky z tvorby detí
Expand SoftwareSoftware
Expand Predaj techniky pre <br/> učebne a kanceláriePredaj techniky pre
učebne a kancelárie
Pre partnerov

MS Excel 2013 / 2010 - kalkulácie a funkcie v tabuľkách

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre používateľov programu MS Excel, ktorí chcú lepšie zvládnuť techniku výpočtov v tabuľkách a používanie funkcií vo výrazoch.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na kalkulácie v tabuľkách. Účastníci sa oboznámia s pravidlami na zostavovanie kalkulačných výrazov pre rôzne typy hodnôt, naučia sa používať štandardných funkcie vo výrazoch a vytvárať vlastné.
Vstupné požiadavky: Znalosť základov práce v programe MS Excel.
Cena kurzu: 70 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: 30.11.2016  -  kurz č. 16.626

Náplň kurzu:

  • Adresovanie buniek vo výrazoch - relatívne, absolútne a zmiešané
  • Vzorce numerické, znakové a logické
  • Vplyv číselných formátov na výpočty
  • Výpočty s percentami, dátumom a časom
  • Agregačné funkcie - sum, average, count, min, max
  • Vkladanie a vnáranie funkcií
  • Hľadanie a odstraňovanie chýb zo vzorcov, zobrazenie závislostí vo vzorcoch
  • Používateľom definované funkcie - ukážka, tvorba a použitie
  • Doplnenie funkcií pomocou doplnkov


Copyright © 1997-2016  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32