Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 2013 / 2010 - kalkulácie a funkcie v tabuľkách

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre používateľov programu MS Excel, ktorí chcú lepšie zvládnuť techniku výpočtov v tabuľkách a používanie funkcií vo výrazoch.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na kalkulácie v tabuľkách. Účastníci sa oboznámia s pravidlami na zostavovanie kalkulačných výrazov pre rôzne typy hodnôt, naučia sa používať štandardných funkcie vo výrazoch a vytvárať vlastné.
Vstupné požiadavky: Znalosť základov práce v programe MS Excel.
Cena kurzu: 70 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: Kurzy sa opakujú približne raz za 4 týždne

Náplň kurzu:

  • Adresovanie buniek vo výrazoch - relatívne, absolútne a zmiešané
  • Vzorce numerické, znakové a logické
  • Vplyv číselných formátov na výpočty
  • Výpočty s percentami, dátumom a časom
  • Agregačné funkcie - sum, average, count, min, max
  • Vkladanie a vnáranie funkcií
  • Hľadanie a odstraňovanie chýb zo vzorcov, zobrazenie závislostí vo vzorcoch
  • Používateľom definované funkcie - ukážka, tvorba a použitie
  • Doplnenie funkcií pomocou doplnkov


Copyright © 1997-2017  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32