Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5262 5944 - 46

Skip Navigation Links.
Collapse Úvodná stránkaÚvodná stránka
Ponuka kurzov
Collapse Skupiny kurzovSkupiny kurzov
Expand Práca v prostredí MS WindowsPráca v prostredí MS Windows
Expand Textové, publikačné a prezentačné editoryTextové, publikačné a prezentačné editory
Collapse Tabuľkové procesory a štatistikaTabuľkové procesory a štatistika
MS Excel 2013 / 2010 - základy
MS Excel 2013 / 2010 - pre mierne pokročilých
MS Excel 2013 / 2010 - pre pokročilých
MS Excel 2013 / 2010 - kalkulácie a funkcie v tabuľkách
MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé funkcie
MS Excel 2013 / 2010 - expertné funkcie
MS Excel 2013 / 2010 - kontingenčné tabuľky a grafy
MS Excel 2013 / 2010 - finančný manažment
MS Excel 2013 / 2010 - pre controllerov
MS Excel 2013 / 2010 - analýza údajov a štatistiky
MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé štatistické metódy
MS Excel 2013 / 2010 - základy práce s databázou
MS Excel 2013 / 2010 - nástroje PowerPivot a PowerView
MS Excel 2013 / 2010 - hĺbková analýza dát - data mining
MS Excel 2013 / 2010 - analýza databázových údajov - OLAP
MS Excel 2013 / 2010 - makrá a úvod do VBA
MS Excel 2013 / 2010 - programovanie vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - formuláre vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - práca s databázou vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - tvorba komplexných aplikácií vo VBA
Expand Databázové systémyDatabázové systémy
Expand Tímová spoluprácaTímová spolupráca
Expand Projektové riadenieProjektové riadenie
Expand Počítačová grafika a CADPočítačová grafika a CAD
Expand Programovanie a vývojové systémyProgramovanie a vývojové systémy
Expand Operačné systémy a počítačové sieteOperačné systémy a počítačové siete
Organizácia kurzov
Expand Prihláška na kurzPrihláška na kurz
Certifikáty
Expand Školiace stredisko v Bratislave, Bajkalská ul.Školiace stredisko v Bratislave, Bajkalská ul.
Iné služby
Partneri a spolupráca
Expand Ukážky z tvorby detíUkážky z tvorby detí
Expand SoftwareSoftware
Expand Predaj techniky pre <br/> učebne a kanceláriePredaj techniky pre
učebne a kancelárie
Pre partnerov

MS Excel 2013 / 2010 - práca s databázou vo VBA

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí už vedia programovať vo VBA a chcú tento nástroj využiť na automatizáciu práce s databázami.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa naučia programovo pripojiť k databáze, importovať údaje z databázy do tabuliek a spätne aktualizovať údaje v databáze.
Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce v programe MS Excel, znalosť programovania v jazyku VBA a základy databázového spracovania údajov.
Cena kurzu: 135 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: 14.11.2016  -  kurz č. 16.606

Náplň kurzu:

1. DEŇ

  • Objektový model knižnice ADODB na prácu s údajmi v databázach
  • Pripojenie k databáze - objekt Connection
  • Načítanie údajov z tabuliek v databáze - objekty Recordset a Field
  • Vloženie načítaných údajov priamo do hárkov, comboboxov a formulárov
  • Vloženie načítaných údajov do polí a až následne do hárkov - zložitejšie ale rýchlejšie

2. DEŇ

  • Jazyk SQL - príkazy select, insert, update, delete, klauzuly where, order, join
  • Uloženie zmenených údajov späť do databázy
  • Objekty knižnice ADODB podrobnejšie - Connection, Recordset a Field


Copyright © 1997-2016  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32