Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5262 5944 - 46

Skip Navigation Links.
Collapse Úvodná stránkaÚvodná stránka
Ponuka kurzov
Collapse Skupiny kurzovSkupiny kurzov
Expand Práca v prostredí MS WindowsPráca v prostredí MS Windows
Expand Textové, publikačné a prezentačné editoryTextové, publikačné a prezentačné editory
Collapse Tabuľkové procesory a štatistikaTabuľkové procesory a štatistika
MS Excel 2013 / 2010 - základy
MS Excel 2013 / 2010 - pre mierne pokročilých
MS Excel 2013 / 2010 - pre pokročilých
MS Excel 2013 / 2010 - kalkulácie a funkcie v tabuľkách
MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé funkcie
MS Excel 2013 / 2010 - expertné funkcie
MS Excel 2013 / 2010 - kontingenčné tabuľky a grafy
MS Excel 2013 / 2010 - finančný manažment
MS Excel 2013 / 2010 - pre controllerov
MS Excel 2013 / 2010 - analýza údajov a štatistiky
MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé štatistické metódy
MS Excel 2013 / 2010 - základy práce s databázou
MS Excel 2013 / 2010 - nástroje PowerPivot a PowerView
MS Excel 2013 / 2010 - hĺbková analýza dát - data mining
MS Excel 2013 / 2010 - analýza databázových údajov - OLAP
MS Excel 2013 / 2010 - makrá a úvod do VBA
MS Excel 2013 / 2010 - programovanie vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - formuláre vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - práca s databázou vo VBA
MS Excel 2013 / 2010 - tvorba komplexných aplikácií vo VBA
Expand Databázové systémyDatabázové systémy
Expand Tímová spoluprácaTímová spolupráca
Expand Projektové riadenieProjektové riadenie
Expand Počítačová grafika a CADPočítačová grafika a CAD
Expand Programovanie a vývojové systémyProgramovanie a vývojové systémy
Expand Operačné systémy a počítačové sieteOperačné systémy a počítačové siete
Organizácia kurzov
Expand Prihláška na kurzPrihláška na kurz
Certifikáty
Expand Školiace stredisko v Bratislave, Bajkalská ul.Školiace stredisko v Bratislave, Bajkalská ul.
Iné služby
Partneri a spolupráca
Expand Ukážky z tvorby detíUkážky z tvorby detí
Expand SoftwareSoftware
Expand Predaj techniky pre <br/> učebne a kanceláriePredaj techniky pre
učebne a kancelárie
Pre partnerov

MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé štatistické metódy

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s nástrojmi na štatistické spracovanie údajov a precvičiť si ich použitie na konkrétnych príkladoch z praxe.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa naučia používať špecializované štatistické funkcie a nástroje na analýzu údajov.
Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce v programe MS Excel a základné znalosti z oboru štatistika.
Cena kurzu: 75 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: 24.11.2016  -  kurz č. 16.615

Náplň kurzu:

  • Možnosti štatistických analýz v programe MS Excel
  • Zhrnutie základných štatistických pojmov
  • Štatistické funkcie
  • Základné štatistické ukazovatele, základný štatistický rozbor, histogram
  • Štatistické nástroje
  • Štatistická analýza vývoja ukazovateľov a prognózy - lineárne a exponenciálne regresie a trendy, kĺzavé priemery
  • Testovanie hypotéz
  • Korelácia a kovariancia
  • Rriešiteľ (Solver) na riešenie úloh
  • Využitie kontingečných tabuliek pri štatistických analýzach


Copyright © 1997-2016  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32